JUDr. Alexandra Machanová - advokátska kancelária

Kto som

V minulosti som pracovala na rôznych právnických pozíciách, napríklad ako právny asistent, koncipient, či podnikový právnik. V súčasnosti už dlhodobo vykonávam advokátsku prax a poskytujem právne poradenstvo v Senci.

Som Váš advokát v Senci.

Čo robím

Ako advokát poskytujem komplexné právne služby. Komplexné právne služby zahŕňajú oblasti od občianského (kúpa, darovanie, predaj nehnuteľnosti, dedenie, atď.), obchodného (zakladanie spoločnosti, zmeny v sro, prevod obchodného podielu, likvidácia, konkurz, reštrukturalizácia, poistná udalosť, náhrada škody, atď.), pracovného (pracovné zmluvy, žaloba o neplatnosť skončenia pracovného pomeru) cez správne právo, finančné právo, až po trestné právo (trestné oznámenie, nárok na náhradu škody v trestnom konaní, zastupovanie v trestnom konaní, atď.).

Som Váš advokát v Senci.

Ako pracujem

Počúvam pozorne klienta, pýtam sa na každý detail, chcem poznať súvislosti, zaujíma ma komplexný obraz.

Myslím na každú alternatívu, skúmam ju vo všetkých súvislostiach, nielen v právnych.

Hovorím až nakoniec. Klientovi vždy poviem o všetkých možnostiach a poznajúc klientovu situáciu detailne, odporučím mu vždy optimálne riešenie.

Som Váš advokát v Senci.

Kde pracujem

Moje pôsobisko je všade a vždy tam, kde to môj klient potrebuje. Moja kancelária je v Senci.

Dohodnite si stretnutie už dnes.

Som Váš advokát v Senci.

Advokát

JUDr. Alexandra Machanová

Adresa: Mierové nám. 19, 903 01 Senec
Mobil: +421 903 929 976
E-mail: machanova@machanova.sk
GPS súradnice: N48.2206675 E17.3980398